Tin tức

Thị trường logistics ngành ôtô ước đạt 33 tỷ USD vào năm 2026

Quy mô thị trường logistics ngành ôtô dự kiến đạt 33,14 tỷ USD trong năm 2026, tăng hơn 10 tỷ USD so với năm 2020.

Theo báo cáo “Nghiên cứu thị trường logistics ngành ôtô toàn cầu đến năm 2026” của Research Anh Markets, thị trường này ước đạt 22,38 tỷ USD vào năm 2020, dự kiến đạt 23,82 tỷ USD trong năm 2021 với tốc độ CAGR là 6,75% và sẽ đạt 33,14 tỷ USD trong năm 2026.

Thị trường logistics ngành ôtô đang tăng trưởng nhanh chóng trong đại dịch. Ảnh: ITLN.

Thị trường logistics ngành ôtô đang tăng trưởng nhanh chóng trong đại dịch. Ảnh: ITLN.

Báo cáo cũng cung cấp quy mô thị trường giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định khả quan hơn khi có sẵn dữ liệu trao đổi tiền tệ. Trong báo cáo này, các năm 2018 và 2019 được coi là năm lịch sử, năm 2020 là năm cơ sở, năm 2021 là năm ước tính và các năm từ 2022 đến 2026 được coi là thời kỳ dự báo.

Bên cạnh đó, Research And Markets phân tích bối cảnh cạnh tranh về thị trường, ứng dụng công nghệ và địa lý để nhà cung cấp xác định được những gì phù hợp với họ và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Các nhà cung cấp có thể áp dụng chiến lược mua bán và sáp nhập liên tiếp, mở rộng khu vực trao đổi, nghiên cứu và phát triển chiến lược giới thiệu sản phẩm mới. Bản báo cáo cũng phân tích, so sánh mức độ đóng góp của các nhà cung cấp dịch vụ logistics ngành ôtô vào thị trường tổng thể. Ngoài ra, nó còn đưa ra các đặc điểm của thị trường: Tích tụ, phân mảnh, thống trị và kết hợp… trong tình hình hiện nay.

Trước đó, Research And Markets cũng đưa ra báo cáo “Nghiên cứu thị trường 3PL toàn cầu đến năm 2026” dự đoán quy mô thị trường logistics bên thứ 3 (3PL) đạt 1.035,58 tỷ USD vào năm 2021 với tốc độ CAGR 7,51%, đạt 1.492,25 tỷ USD vào năm 2026. Ngoài ra, báo cáo này còn phân tích bối cảnh cạnh tranh tại thị trường, giúp nhà cung cấp dịch vụ xác định được khả năng của họ và cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Thanh Thư (theo PR Newswire)

Tin tức mới nhất