Tư vấn đầu tư và xúc tiến thương mại

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Kết hợp cùng những đối tác lâu năm, am hiểu về thị trường Việt Nam, đội ngũ của chúng  tôi với những hiểu biết và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như tư vấn đầu tư, pháp lý, tài chính, hoạt động hậu cần... sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ngay từ việc đặt những viên gạch đầu tiên trong dự án để đảm bảo một nền móng vững chắc cho mọi sự khởi đầu. Bên cạnh đó, Gatelink Việt Nam cũng luôn chủ động trong các hoạt động xúc tiến thương mại, làm cầu nối để các đối tác quốc tế đến với nhau và đến với thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và cơ hội phát triển.