Tin tức

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển

Vận chuyển đường biển vẫn chiếm phần lớn trong quá trình xuất nhập khẩu, dưới đây là quy trình nhập khẩu lô hàng bằng đường biển: Quy trình nhập khẩu lô hàng bằng đường biển Bước 1: xin giấy phép (nếu có). Bước 2: xác nhận thanh toán. Bước 3: đôn đốc thực hiện hợp đồng. Bước 4: thuê tàu (nếu có) Bước 5: mua bảo hiểm (nếu có). Bước 6: Chấp nhận thanh toán tiền hàng (nếu có). Bước 7: Làm thủ tục hải quan để nhận hàng (hàng kinh doanh, tạm nhập tái xuất, nhập hàng quá cảnh, nhập hàng gia công). Bước 8: nhận hàng. Bước 9: kiểm tra hàng xuất khẩu. Bước 10: khiếu nại (nếu có). Quy trình xuất khẩu lô hàng bằng đường biển Bước 1: xin giấy phép (nếu có). Bước 2: xác nhận thanh toán. Bước 3: chuẩn bị hàng xuất. Bước 4: kiểm tra hàng xuất. Bước 5: thuê tàu. Bước 6: mua bảo hiểm. Bước 7: làm thủ tục hải quan. Bước 8: giao hàng. Bước 9: làm thủ tục thanh toán. Bước 10: xử lý khiếu nại.

Tin tức mới nhất