Tin tức

Đan Mạch cập nhật một số quy tắc mới để thực hiện quy định hữu cơ của EU

Sau khi bị hoãn một năm do đại dịch Corona, quy định hữu cơ mới của EU (2018/848 về sản xuất và dãn nhãn hưu cơ) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để thực hiện quy định mới của EU, Đan Mạch cập nhật một số quy tắc và hướng dẫn. Lệnh điều hành sinh thái mới và hướng dẫn sinh thái mới Lệnh điều hành sinh thái mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, do vậy, Cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch cũng đã đưa ra hướng dẫn về các quy tắc hữu cơ mới. Chứng nhận hữu cơ của các cửa hàng bán lẻ thực phẩm hữu cơ không đóng gói Theo các quy định mới, các cửa hàng bán lẻ bán thực phẩm hữu cơ “chưa đóng gói” cho người tiêu dùng cuối cùng phải được chứng nhận và kiểm soát về chất hữu cơ. Tuy nhiên, các cửa hàng bán lẻ có thể được miễn yêu cầu nếu doanh số bán các sản phẩm hữu cơ không đóng gói không vượt quá 5000 kg mỗi sản phẩm/năm, hoặc không tạo thành doanh thu hàng năm hơn 20.000 EUR (khoảng 149.200 DKR). Giấy chứng nhận sinh thái sẽ thay thế các tuyên bố kiểm tra sinh thái trong năm 2022 Từ ngày 1/1/2022, các “tờ khai kiểm tra sinh thái” trước đây được thay thế bằng “giấy chứng nhận sinh thái”. Từ ngày 1/1/2022, Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch sẽ cấp chứng chỉ hữu cơ mới trong hệ thống chứng chỉ hữu cơ mới của EU (là một phần của hệ thống TRACES). Quy định nhập khẩu thực phẩm hữu cơ mới từ nước thứ ba Các thủ tục nhập khẩu sản phẩm hữu cơ mới từ các nước thứ ba được áp dụng tại Đan Mạch như sau: + Các lô hàng hữu cơ, theo các quy tắc chung, phải thực hiện việc kiểm soát nhập khẩu hữu cơ tại một điểm kiểm soát biên giới được phê duyệt hữu cơ hoặc một điểm kiểm soát đã được phê duyệt. + Hình thức thông báo trước đã được thay đổi, vì giờ đây không chỉ phải cung cấp số tham chiếu hải quan mà còn phải cung cấp số CHED cho các lô hàng hữu cơ sẽ được kiểm tra tại cửa khẩu. + Cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch sẽ phê duyệt và ký chứng nhận kiểm soát và chứng chỉ kiểm soát một phần trong TRACES bằng con dấu kỹ thuật số. Cơ quan hải quan không phải ký chứng thư kiểm soát nữa mà chỉ giải phóng lô hàng để lưu thông tự do. Các nhà nhập khẩu phải tiếp tục thông báo cho Cơ quan Hải quan xem sản phẩm có phải là sản phẩm hữu cơ hay không và ghi rõ số chứng nhận kiểm soát trong hồ sơ hải quan.

Tin tức mới nhất