Tin tức

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển hàng hóa

Chi phí vận chuyển có thể ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực kinh doanh. Chi phí này có ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường. Hãy xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển được đề cập dưới đây:

  1. Làm hàng (Xử lý hàng hóa) – Trong quá trình làm hàng có thể sẽ làm hư hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển dẫn đến các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. Các sản phẩm có tính chất đặc biệt hoặc dễ hư hỏng đòi hỏi nhiều chi phí vận chuyển hơn vì loại hàng đó cần được xử lý và đóng gói một cách cẩn thận.
  2. Khu vực giao hàng – Chi phí vận chuyển phụ thuộc một phần vào khu vực giao hàng được chi trả bởi các doanh nghiệp. Dịch vụ giao hàng trong nội địa có thể tiết kiệm chi phí bằng cách lựa chọn khu vực thuận lợi khoảng cách ngắn với khối lượng lớn hơn. Trong khi đó, để tiết kiệm chi phí cho một hệ thống giao hàng nội địa sẽ đòi hỏi kế hoạch chiến lược cũng như nguồn lực tốt nhất để tiết kiệm chi phí.
  3. Tuyến đường không hiệu quả – Thiết lập một tuyến đường hiệu quả về chi phí là vấn đề cốt lõi của bất kỳ chiến lược của đơn vị vận tải nào. Một tuyến đường không hiệu quả có thể ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển. Ngày nay, các doanh nghiệp vận tải đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số như phần mềm tối ưu hóa lộ trình phương tiện để tự động hóa quá trình lập kế hoạch tuyến đường một cách hiệu quả.
  4. Lịch trình không hiệu quả – Lịch trình không hiệu quả có thể dẫn đến việc mất nhiều thời gian trên đường hơn, dẫn đến tốn thêm nhiên liệu và chi phí phí. Đây có thể là một điểm nghẽn thực sự trong quá trình nhận hàng và làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng và giao hàng chặng cuối.
  5. Tính khẩn cấp – Việc giao hàng khẩn cấp sẽ luôn làm tăng chi phí vận chuyển. Thông thường, các doanh nghiệp vận tải sẽ cố gắng hỗ trợ một phần nào đó chi phí khẩn cấp của khách hàng.
  6. Công suất phương tiện vận tải – Công suất phương tiện có thể ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển. Nó xác định số điểm dừng đón để hoàn thành một lô hàng giao hàng. Số lượng chuyến đi tăng lên sẽ làm phát sinh thêm chi phí nhiên liệu cũng như nhân công.
  7. Khoảng cách – Khoảng cách là lý do chính dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn. Một cách tốt để kiểm soát yếu tố này là tối ưu hóa các tuyến đường được hệ thống giao thông áp dụng và giảm khoảng cách giữa các điểm đón và trả hàng khác nhau.

Tin tức mới nhất